bvdesk.nl

STANDAARD AANDELENOVERDRACHT VOOR EEN STANDAARDPRIJS

Procedure

SNEL GOEDKOOP

AANDELENOVERDRACHT IN 6 STAPPENDe procedure voor de levering van aandelen:

Stap 1
Zodra u aangeeft via de email dat u gebruik wilt maken van onze diensten sturen vult u het opdrachtformulier aandelenoverdracht in. Er zal een voorlopig dossier worden aangemaakt.

Stap 2
U de navolgende stukken naar het notariskantoor (antwoordnummer):

 • het aandeelhoudersregister (origineel);
 • de statuten van de vennootschap (email);
 • de akte waarbij de verkoper de aandelen heeft verkregen (email)
 • de laatste balans (email)
 • kopieën van legitimatiebewijzen van de bij de akte betrokken personen (email)
 • .
  Stap 3
  Als het notariskantoor het opdrachtformulier en de hiervoor genoemde stukken heeft ontvangen stuurt het notariskantoor u de navolgende stukken toe:
 • Een concept van de akte van levering.
 • De door Koper, Verkoper en de Vennootschap te tekenen volmachten
 • De factuur
 • Stap 4
  Koper, Verkoper en de Vennootschap ondertekenen de volmacht (in aanwezigheid van een notaris) en stuurt deze samen met de volgende formulieren van de Kamer van Koophandel naar het notariskantoor (Antwoordnummer).

  Formulier 16 Wijziging gegevens BV
  Formulier 11 Wijziging gegevens functionaris (natuurlijk persoon).
  (bewaart u ook een kopie voor uw eigen administratie?)

  Natuurlijk kunt u daarvoor bij Het notariskantoor dat de akte passeert een afspraak maken, zij rekenen daar niets extra voor. Een andere notaris kan u er iets voor in rekening brengen.

  Stap 5
  De akte wordt op het kantoor getekend waardoor aandelen worden overgedragen en geeft het notariskantoor de wijzigingen doo bij de Kamer van Koophandel

  Het notariskantoor stuurt aan de Vennootschap een officiële kopie ("afschrift"), het originele uittreksel waarin de wijzigingen zijn doorgevoerd, en het aangepaste aandeelhoudersregister .
  Hiermee is de aandelenoverdracht in 5 stappen een feit. Sneller kan het niet!

  Kijk bij Spelregels voor meer informatie!