< bvdesk.nl

GOEDKOOP EN SNEL

Spelregels

Om efficient voor u te kunnen werken gelden bij deze aanbieding voor de oprichting van een BV een aantal spelregels:

 • Alle correspondentie zal per email plaatsvinden;
 • De voor onze werkzaamheden benodigde stukken worden tijdig aangeleverd, zoals:
 • het legitimatiebewijs van de oprichter, aandeelhouder, bestuurder (1 persoon);
 • de kamer van koophandelformulieren; en
 • de client zorgt dat de bank de bankverklaring tijdig verstuurd.
 • volmacht (gelegaliseerd), indien van toepassing.
 • Ten aanzien van de statuten gelden de volgende voorwaarden
 • De op deze site geplaatste statuten worden gebruikt;
 • De akte kan opgesteld worden in het Nederlands, en passeren kan zonder tolk;
 • Er is sprake van 1 natuurlijk persoon als oprichter, aandeelhouder en of bestuurder.
 • Voor een statutenwijziging worden de huidige statuten van de vennootschap samen met een scan van het aandeelhoudersregister tijdig per mail aan het notariskantoor gezonden.
 • Bij een aandelenoverdracht is sprake van 1 verkoper en 1 koper en worden de statuten en het aandeelhoudersregister tijdig aangeleverd.
 • Financieel

  Ten aanzien van de financiele afwikkeling van de werkzaamheden via deze website gelden de volgende regels:
 • De werkzaamheden worden pas in gang gezet nadat het bedrag van de Pro-Forma Factuur op de rekening van de notaris is bijgeschreven.
 • Omdat de factuur aan de BV zal worden gericht is de BTW niet in het offertebedrag begrepen en wordt deze apart op de factuur vermeld.
 • Verschotten zoals de afgifte van het originele uittreksel, de kosten voor de wettelijke controles worden separaat op de factuur vermeld.
 • Standaard Werkzaamheden

  De volgende werkzaamheden behoren tot de werkzaamheden die BVdesk.nl voor u standaard verricht bij de oprichting van een (stamrecht)BV:
 • Aan de hand van het opdrachtformulier wordt bekeken of uw wensen passen bij de standaardoprichting en of de basis statuten aan uw wensen kunnen voldoen.
 • De gegevens van de bij de oprichting betrokken partij(en) worden gecontroleerd bij de Burgerlijke stand, het faillissementsregister en het curateleregister. Indien er vennootschappen bij betrokken zijn worden de gegevens gecontroleerd bij de Kamer van Koophandel. Per natuurlijk persoon en per vennootschap wordt hier een bedrag voor in rekening gebracht
 • Er worden een conceptakt voorbereid met een volmacht en een toelichting. Deze worden per email toegestuurd.
 • Zodra u de volmacht heeft getekend (waarbij uw handtekening is gelegaliseerd) en wij deze retour hebben ontvangen zal de BV worden opgericht.
 • Direct na de oprichting wordt de BV ingeschreven in de Kamer van Koophandel, de kosten voor het origineel uittreksel (€11,-) worden separaat op de nota vermeld.
 • Zodra wij het uittreksel van de Kamer van Koophandel hebben ontvangen sturen wij u twee afschriften (officiele kopie) van de akten toe, het originele uittreksel, een aandeelhoudersregister en de bekrachtigingsverklaring.
 • Mocht u vragen hebben of graag hebben dat de kandidaat(notaris) met u een en ander bespreekt en uitlegt, dan zijn wij daartoe ook graag bereid.
  Indien er meer of andere werkzaamheden worden gevraagd, is dat natuurlijk ook mogelijk, echter hiervoor zal extra dienen te worden betaald.

  Ook voor alle andere notariele werkzaamheden kunnen wij u van dienst zijn.